Управління в малих і середніх підприємствах

Як побудувати ефективну систему управління в малих і середніх підприємствах? «НОРТ Консалтинг» надає консультаційні послуги з підтримки компаній для забезпечення стабільного зростання та підвищення прибутковості.

Що ми пропонуємо?

ТОВ «НОРТ Консалтинг», спільно з фахівцями Міжнародної фінансової корпорації (IFC), надає  консультаційні послуги з питань управління для власників малих і середніх підприємств (МСП) з високим потенціалом зростання. ТОВ «НОРТ Консалтинг» також проводить спеціалізовані тренінги з управління в МСП.

В основі навчання і консультаційних послуг лежить Методика управління в МСП, розроблена IFC. Це перший і єдиний інструмент такого роду на ринку, оснований на багаторічному досвіді роботи фахівців IFC з компаніями усіх галузей в багатьох країнах світу.

Чому бізнесу корисно приділити увагу належному управлінню?

За результатами великої кількості досліджень, добре керовані компанії демонструють значно кращі довгострокові фінансові результати. Вони ростуть швидшими темпами і більш стабільно. З іншого боку, незадовільні практики управління безпосередньо пов’язані з низькою результативністю бізнесу, випадками шахрайства і банкрутств.

Для МСП, зацікавленних в залученні інвесторів, більш ефективне управління є однією з ключових складових, що визначають вартість компанії та підвищують її інвестиційну привабливість. Провайдери ризикового капіталу для МСП, такі як фонди  прямих інвестицій та венчурні фонди, розуміють, що ефективне управління означає вищий рівень безпеки і високу прибутковість інвестицій.

Коли власникам МСП варто починати думати про побудову незалежного управління?

Управління – це тривала подорож, і чим швидше МСП почнуть впроваджувати належні практики, тим більше вигід вони зможуть отримати. З практичної точки зору, існує ключовий набір інструментів, які МСП можуть використовувати, щоб підтримати своє виживання в умовах конкуренції і забезпечити стабільне економічне зростання.

Із зростанням бізнесу, впорядкування системи управління і навіть прості механізми внутрішнього контролю і управління ризиками допомагають суттєво підвищити ефективність діяльності компанії, мінімізувати ризики, запобігти шахрайству та дають можливість точніше планувати і готувати більш достовірну фінансову звітність.

Консультаційні послуги

Консультаційні послуги з побудови ефективного управління в малому та середньому бізнесі включають оцінку управління та розробку плану його покращення. Оцінка управління проводиться за такими компонентами:

 • Ставлення компанії до механізмів належного управління
 • Структура і функціонування органів управління
 • Контрольне середовище (внутрішній контроль та аудит і управління ризиками)
 • Кадрова політика (аспекти мотивації, планування наступництва і мінімізації ризику ключового персоналу)
 • Прозорість і розкриття інформації
 • Дотримання прав учасників
 • Механізми ефективного управління сімейним бізнесом (у разі сімейного характеру бізнесу)

За результатами проведеної оцінки розробляється звіт про оцінку системи управління, рекомендації щодо її удосконалення і план заходів з покращення системи управління із зазначенням пріоритетності впровадження таких заходів. 

Програма тренінгу «Управління в МСП»

Модуль 1.

Введення в управління

 • Поняття і визначення
 • Погляди інвесторів
 • Матриця управління МСП

Модуль 2.

Робота з «больовими точками» МСП

 • Внутрішній контроль
 • Людський капітал – мотивація та утримання персоналу
 • Ризик ключового персоналу та планування правонаступності

Модуль 3.

Прийняття стратегічних та управлінських рішень

 • Прийняття управлінських рішень
 • Рада Директорів та Консультативна Рада

Модуль 4.

Механізми ефективного управління сімейним бізнесом

 

Під час тренінгу аналізуються етапи зростання малого та середнього бізнесу, в тому числі сімейного, від становлення до зрілості і виявляються різні можливості і проблеми, пов’язані з кожним етапом. Підприємці навчаються виявляти прогалини в управлінні у своїх власних компаніях і знаходити практичні рішення, які принесуть користь безпосередньо їхньому бізнесу і сприятимуть його сталому зростанню.

Міжнародна фінансова корпорація (IFC) працює у всьому світі і має успішний досвід надання цільової підтримки з питань управління в компаніями усіх галузей економіки. Маючи багаторічний досвід роботи у різних країнах світу, IFC здобула репутацію лідера з питань корпоративного управління.

IFC надала підтримку більше ніж 11 000 компаній у понад 30-ти країнах у впровадженні передової практики управління, що призвело до отримання такими компаніями фінансових інвестицій на суму понад 3,2 млрд. доларів США. Діяльність IFC з питань управління в МСП в Україні здійснюється в рамках Проекту консультаційних послуг з корпоративного управління в країнах Європи і Центральної Азії за фінансової підтримки з боку Уряду Канади.

Компанія «НОРТ Консалтинг» – партнер IFC в галузі управління в МСП в Україні. Консультанти «НОРТ Консалтинг» пройшли навчальний курс IFC та сертифіковані як тренери та консультанти за тематикою «Управління в малих та середніх підприємствах». «НОРТ Консалтинг» надає консультаційні послуги у галузі стратегічного планування, корпоративного управління, налагодження бізнес-процесів, маркетингу, PR, програм корпоративної соціальної відповідальності тощо. Консультанти компанії добре розуміють особливості впровадження передових практик управління в умовах України.